BESZÁMOLÓ: Jogi Angol Alapok

A Jogi Fórum által 2012. május elején megrendezett konferencián dr. Szeidl Ágnes, ügyvéd, nyelvész, egyetemi oktató, az Európai Nyelvi Díjas Precedens Nyelvstúdió oktatási igazgatója tematikusan ismertette meg a hallgatóságot az angol jogi szaknyelv alapjaival.

 Dr. Szeidl Ágnes előadásában a gyakorlatra koncentrált. Mint mondta, a jogi angol szaknyelv tanításakor – különösen magánjog esetében – rendkívül nehéz definiálni, hogy mi is maga az angol szaknyelv. Először is meg kell határozni, hogy mit vegyünk alapul. Az angolszász jogrendszert, annak minden egyes jogintézményével és specialitásával együtt, vagy a kontinentális jogrendszert – melybe az európai országok nagy része beletartozik – vagy a magyar jogrendszert. Magyar jogászként az a fontos, hogy a magyar jogot tudjuk angolra átültetni, de általánosan elfogadott megoldás nincs. A jogi szaknyelv oktatásakor abból kell kiindulni, hogy van egy amerikai, egy angol verzió sőt, az európai unió az utóbbi időben egyfajta egységesítő tevékenységet végez. Mára vannak olyan egységes európai uniós kifejezések, amik szintén taníthatók.(pl a kötbér).  Tovább:  http://www.jogiforum.hu/hirek/27680